Ασφάλεια

Το καθαρό υδρογόνο είναι πολύ πιο ασφαλές από το υδροξύ (HHO) γιατί δεν υπάρχει οξυγόνο αναμεμειγμένο με το υδρογόνο και έτσι δεν υπάρχει πιθανότητα επικίνδυνων ανάδρομων αναφλέξεων (Flashbacks).

Το υδροξύ (HHO) μπορεί να παρουσιάσει αυτανάφλεξη όταν υποστεί συμπίεση ενώ το καθαρό υδρογόνο μπορεί να συμπιεστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς τον κίνδυνο να προκληθεί ανάφλεξη.

Τα συστήματα υδρογονοκίνησης της εταιρίας μας περιλαμβάνουν μια σειρά από συστήματα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας τα οποία σας παρέχουν σιγουριά και ασφάλεια στη χρήση τους όπως:

1) Η ψηφιακή μονάδα ελέγχου (Full Digital)  είναι ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα ελέγχου έντασης και λειτουργίας. Χάριν σε αυτό το ψηφιακά ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή σύστημα ελέγχου, η λειτουργία της κυψέλης είναι δυνατή μόνο όταν βρίσκεται σε λειτουργία και ο κινητήρας. Η οθόνη πολλαπλών ενδείξεων μας δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά την ρύθμιση των αμπέρ, την λειτουργία του συστήματος καθώς και την κατάσταση της μπαταρίας του οχήματος. Έτσι όλες οι λειτουργίες του συστήματος γίνονται με απόλυτη ακρίβεια και επαναληψιμότητα και ταυτόχρονα αυξάνει η συνολική απόδοση του συστήματος. 

2) Το κύκλωμα διαχωρισμού αερίων εξασφαλίζει την διατήρηση της καθαρότητας του υδρογόνου σε υψηλά επίπεδα έως 99,999%.

υδρογονοκίνηση - Σύστημα Ενίσχυσης Καύσης με Υδρογόνο
Hydro Hydrid Solutions – www.hhs-eco.gr
Εγγυημένη ασφάλεια, επιδόσεις και οικονομία στις μετακινήσεις σας.