Υδρογονοκίνηση | Απάντηση 3

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του υδρογόνου όταν χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό καύσης σε κινητήρες εσωτερικής καύσης;

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του υδρογόνου ως ενισχυτικό καύσης είναι τα εξής:

  Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου της τάξης του 30-70%.

  Δραματική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων έως και 80%.

  Ελάττωση της θερμοκρασίας λειτουργίας του κινητήρα άρα και λιγότερη καταπόνηση της μηχανής.

  Μείωση του θορύβου λειτουργίας λόγω της σχεδόν τέλειας πλέον καύσης.

Αισθητή αύξηση της ιπποδύναμης και της ροπής.

  Απομάκρυνση των εναποθέσεων από την ως τώρα χρήση του κινητήρα.