Υδρογονοκίνηση | Απάντηση 6

6. Υπάρχει πιθανότητα το σύστημα υδρογόνου να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη στον κινητήρα μου βραχυπρόθεσμα ή μακροχρόνια;

Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στον κινητήρα. Αντίθετα, το σύστημα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία και μακροζωία της μηχανής.