Υδρογονοκίνηση | Απάντηση 8

8. Σε περίπτωση ατυχήματος υπάρχει πιθανότητα να εκραγεί η κυψέλη ηλεκτρόλυσης;

Όχι γιατί η κυψέλη και όλο το σύστημα περιέχει μόνο νερό και ηλεκτρολύτη.