Υδρογονοκίνηση | Απάντηση 9

9. Τι εγγύηση παρέχεται με την αγορά του συστήματος;

Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει την κυψέλη ηλεκτρόλυσης για δύο (2) έτη και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του συστήματος για ένα (1) έτος και αφορά ελαττωματική κατασκευή ή διαρροή υγρού.