Υδρογονοκίνηση | Απάντηση 10

10. Ποια είναι η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του συστήματος;

Μέχρι στιγμής οι μονάδες που έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία 4 χρόνια δουλεύουν άψογα και χωρίς κανένα πρόβλημα.
Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του συστήματος θεωρητικά ξεπερνά τα 20 χρόνια.