Υδρογονοκίνηση | Απάντηση 13

13. Θα υπάρξει πρόβλημα στην κυψέλη αν δεν χρησιμοποιήσω απιονισμένο αλλά  βάλω νερό βρύσης;

Το απιονισμένο νερό είναι καθαρό νερό απαλλαγμένο από άλατα και άλλα κατάλοιπα τα οποία σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε νερό βρύσης όταν υποστούν το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης θα επικαθίσουν στις πλάκες της κυψέλης με αποτέλεσμα να ελαττώσουν την απόδοσή της.  Για αυτό το λόγο προτείνουμε την χρήση μόνο απιονισμένου νερού για την λειτουργία του συστήματός μας.